logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-03-28 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkė - vyriausia amžiumi Komisijos narė Gražina Viktorija Petrošienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko rinkimai.

Nuspręsta: Komisijos pirmininku išrinkti V.Trofimišiną.

 

SVARSTYTA:

2. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai.

Nuspręsta: Komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkti V.Žukienę.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos 2018 m. veiklos planų.

Nuspręsta: kitam posėdžiui pateikti konkrečius pasiūlymus dėl Komisijos veiklos gairių 2018 m. ir juos apsvarstyti.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl UAB „Lietuvos žinios“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

Nuspręsta:

          1.           Nepriskirti UAB „Lietuvos žinios“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

  1.          Kreiptis individualiu kreipimusi į redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog pagal teisės aktų reikalavimus redakcija privalo turėti vidinį etikos kodeksą ir, jog Komisijos sprendimai dėl profesinės etikos pažeidimų turi būti skelbiami Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka bei nustatyti redakcijai terminą atsiųsti nuorodas į portale lzinios.lt paskelbtus Komisijos sprendimus.

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl G.G. skundo dėl žurnalistės Astos Kuznecovaitės komentarų Facebook paskyroje - nagrinėti eilės tvarka.

- T. skundas dėl žurnalisto Edmundo Jakilaičio veiksmų - nagrinėti eilės tvarka.

- V.M. skundas dėl Rimo Naujelio publikacijos „Panelė Grybauskaitė mezga su panu Duda keistoką romaną“ (sputinknews.lt, 2018-02-26) - nagrinėti eilės tvarka.

           - A.A.L. skundas dėl žiniasklaidos apie ją neviešinamos informacijos - atsižvelgiant į tai, jog neskundžiama jokia konkreti publikacija, o Komisija neturi galių ką nors įpareigoti skelbti kokias nors publikacijas, skundo nenagrinėti.

           - A.B. skundas dėl neetiškų darbdavio veiksmų - atsižvelgiant į tai, jog Komisija nėra kompetentinga nagrinėti darbo ginčus ir (ar) atlikti dokumentų ekspertizes, skundo nenagrinėti.

           - A.R. skundas dėl Darbo biržos darbuotojos ir galimai žurnalistės J.P. - nagrinėti eilės tvarka.

- V.S. skundas dėl žurnalistės ir Seimo nario padėjėjos L.R. - nagrinėti eilės tvarka.

- „Lazdijų žvaigždės“ redakcijos atsakymas dėl D.B. - įtraukti šį klausimą į posėdį ir įvertinti, ar D.B., skelbdama savo nuomonę žiniasklaidoje, tinkamai praneša skaitytojams, kad yra savivaldybės darbuotoja.

- V.U. skundas dėl „Lietuvos žinių“ redakcijos veiksmų - nagrinėti eilės tvarka.