logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-02-06 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ skundas dėl:

- Valdo Kvedaro publikacijos „Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai“ („Kauno diena“, 2017-09-28, Nr. 223/21285);

- Valdo Kvedaro publikacijos „Virš ministro galvos – juodi debesys“ (kauno.diena.lt, 2017-10-02).

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ atstovė Rita Grinienė, publikacijų autorius Valdas Kvedaras, UAB „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.

 

Nuspręsta:

 

Valdo Kvedaro publikacijose „Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai“ („Kauno diena“, 2017-09-28, Nr. 223/21285) ir „Virš ministro galvos – juodi debesys“ (kauno.diena.lt, 2017-10-02) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. UAB „Rinkos aikštė“ skundas dėl UAB „Mugės redakcija“ ir žurnalistų Manvydo Astigaičio ir Roberto Kartavičiaus veiksmų.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Rinkos aikštė“ atstovas advokatas Andrius Budvytis ir „Kėdainių mugės“ redaktorius Robertas Kartavičius.

 

Nuspręsta:

 

Publikacijoje „Pavojingos atliekos“ („Kėdainių mugė“, 2017-08-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo ir Kodekso 51 str., nustatantis, jog viešosios informacijos rengėjai turėtų vengti nepagrįstos kritikos kolegų atžvilgiu, ypač jeigu tai susiję su tiesiogine veikla – žurnalistika.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. M.Š. skundas dėl:

- Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Socialdemokratas – dar neregėtame skandale: įklimpo į santykius su nepilnamete“ (delfi.lt, 2017-10-02);

- Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Netikėtas sprendimas: į skandalą dėl santykių su nepilnamete patekęs verslininkas atsitraukia“ (delfi.lt, 2017-10-15).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Dainiaus Sinkevičiaus publikacijose „Socialdemokratas – dar neregėtame skandale: įklimpo į santykius su nepilnamete“ (delfi.lt, 2017-10-02) ir „Netikėtas sprendimas: į skandalą dėl santykių su nepilnamete patekęs verslininkas atsitraukia“ (delfi.lt, 2017-10-15) pažeistos nebuvo.

Parengti ir viešai paskelbti Komisijos rekomendacijas, kaip rengiant publikacijas apie nepilnamečius, tinkamai išlaikyti balansą tarp viešo ir pačių nepilnamečių interesų.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl Šiaulių miesto tarybos nario ir UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktoriaus Tomo Petreikio dalyvavimo šios radijo stoties laidose - gautas radijo stoties „RS2“ atsakymas, kad jis dalyvavo kaip svečias – dalyvis, o nuo 2018-01-03 savo noru nutraukė dalyvavimą laidų cikle. Atsižvelgiant į tai, jog T.Petreikis buvo tik laidų svečias ir savo noru nutraukė bendradarbiavimą su šia radijo stotimi, kaip ir į tai, jog Komisija neturi įrodymų, patvirtinančių galimą politinę reklamą, radijo stoties „RS2“ laidos neturėtų būti laikytinos T.Petreikio politine reklama;

Dėl ,,Lazdijų žvaigždės“ autoriaus S.Radzevičiaus - Komisija neturi galimybių patikrinti redakcijos teiginių, todėl reikia priimti redakcijos paaiškinimą tokį, koks jis yra. Taip pat prašyti redakcijos patikslinti informaciją dėl Danguolės Barauskienės.