logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-11-07 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. P.B.o skundas dėl Indrės Makaraitytės publikacijos „I.Makaraitytė. Ar Jūs suvokiate, kokie tai skaičiai?“ (delfi.lt, 2017-07-13).

Klausimo svarstyme dalyvavo P.B. ir advokatė Evelina Davidavičiūtė.

 

Nuspręsta:

 

Indrės Makaraitytės publikacijoje „I.Makaraitytė. Ar Jūs suvokiate, kokie tai skaičiai?“ (delfi.lt, 2017-07-13) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos nebuvo pažeistos.

Kreiptis į Indrę Makaraitytę individualiu kreipimusi ir atkreipti jos dėmesį, jog rašant itin prieštaringomis temomis, būtina atidžiai pasverti visus viešinamus faktus ir tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai srities profesionalai patys pasiūlo teikti informaciją. Be to, kai publikacijose, kad ir nuomonės forma, išsakomi rimti kaltinimai, nedera jų apibendrintai taikyti visiems tam tikros bendruomenės nariams.

Individualaus kreipimosi kopiją taip pat nuspręsta nusiųsti ir „Delfi“ redakcijai.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. VšĮ „Kelmės ligoninė“ skundas dėl Alvydo Geštauto publikacijos „Galutinė Jono Pluščiausko pergalė“ („Bičiulis“, 2017-06-21).

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Kelmės ligoninė“ direktorė Benina Petrošiūtė ir direktorės pavaduotoja medicinai Romalda Ramonienė.

 

Nuspręsta:

 

Atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą, prijungti prie skundo papildomai pateiktą medžiagą ir paprašyti laikraščio „Bičiulis“ redakciją pateikti Komisijai paaiškinimus dėl galimai vykdomos prieš ligoninę nukreiptos redakcinės kampanijos bei galimo Kodekso 20 straipsnio pažeidimo, nesuteikiant ligoninės vadovybei teisės atsakyti į kritiką.

 

 

SVARSTYTA:

 

3 – 4. VšĮ futbolo klubo „Panevėžys“ skundas dėl publikacijos „Panevėžyje“ rasizmo ir smurto skandalas – kaltindamas M.Savėną, Ch.Atsina Lietuvą paliko parašęs raštą LFF“ (futbolas.lt, 2017-07-17).

VšĮ futbolo klubo „Panevėžys“ skundas dėl:

1) publikacijos „Panevėžio“ laivas skęsta gilyn – klubas skolingas 4500 eurų teisėjavimo išlaidų“ (futbolas.lt, 2017-08-02);

2) Aurimo Budraičio publikacijos „A.Budraitis apie racionalumą: „Kaip į A lygą ėjęs „Panevėžys“ priartėjo prie II lygos“ (futbolas.lt, 2017-08-06);

3) publikacijų portale futbolas.lt autoriaus Aurimo Budraičio komentarų Facebook paskyroje;

4) publikacijos „Panevėžys“ įtariamas rungtynių klastojimu“ (futbolas.lt, 2017-07-31).

Klausimo svarstyme dalyvavo publikacijų autorius Aurimas Budraitis.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Aurimo Budraičio publikacijoje „A.Budraitis apie racionalumą: „Kaip į A lygą ėjęs „Panevėžys“ priartėjo prie II lygos“ (futbolas.lt, 2017-08-06) pažeistos nebuvo;

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų savo komentarais Facebook paskyroje Aurimas Budraitis nepažeidė;

Publikacijoje „Panevėžys“ įtariamas rungtynių klastojimu“ (futbolas.lt, 2017-07-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

Publikacijoje „Panevėžyje“ rasizmo ir smurto skandalas – kaltindamas M.Savėną, Ch.Atsina Lietuvą paliko parašęs raštą LFF“ (futbolas.lt, 2017-07-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones;

Publikacijoje „Panevėžyje“ rasizmo ir smurto skandalas – kaltindamas M.Savėną, Ch.Atsina Lietuvą paliko parašęs raštą LFF“ (futbolas.lt, 2017-07-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. UAB „Kėdainių butai“ skundas dėl:

1) Kristinos Mirvienės publikacijos „Kėdainių butų“ monopolijai –galas“ („Rinkos aikštė“, 2017-04-04):

2) Kristinos Mirvienės publikacijos „Kėdainių butų“ darbuotojas: „Kaip man moka, taip aš dirbu!“ („Rinkos aikštė“, 201707-01).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Kėdainių butai“ direktorius Alvydas Kleiva ir juriskonsultė Darja Romanova.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Kristinos Mirvienės publikacijose „Kėdainių butų“ monopolijai –galas“ („Rinkos aikštė“, 2017-04-04) ir „Kėdainių butų“ darbuotojas: „Kaip man moka, taip aš dirbu!“ („Rinkos aikštė“, 201707-01) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimuisi į UAB „Rinkos aikštė“ ir atkreipti jos dėmesį, jog būtina tiksliau perteikti faktus ir vengti tendencingumo, ypač publikacijų antraštėse, kritiškiau vertinti savo informacijos šaltinius; pažymėti, kad kritiškos publikacijos neatrodytų kaip kitų įmonių teikiančių analogiškas paslaugas paslėpta reklama.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. VRK prašymas pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

 

Komisija išreiškia nuomonę, jog žurnalo „Valstybė“ (2017 m. spalis, Nr. 10/126) viršelis ir tame pačiame žurnalo numeryje paskelbtos Eduardo Eigirdo publikacijos „Gitanas Nausėda: „Artėjantys Lietuvos Prezidento rinkimai bus labai svarbūs“ ir „Ar Lietuva išsirinks vilties Prezidentą, ar nomenklatūros protežė – poną Krabą?“ politine reklama nelaikytini.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl galimai paslėptos reklamos žurnale „Ikona“ - nagrinėti šį skundą eilės tvarka;

Dėl UAB „Gėlupis“ prašymo išaiškinti Komisijos sprendimą – apie būsimą svarstymą dėl žurnalisto galimo interesų konflikto žurnalistas turėtų pranešti redakcijai pats, kadangi tokiame posėdyje nėra svarstomos konkrečios publikacijos ar redakcijos darbas.