logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-10-18 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkas – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkės pavaduotojas Viktoras Trofinmišinas, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. UAB „Banginis“ skundas dėl:

- Vidos Bortelienės publikacijos „Žvejai stumiami į bankrotą“ (lzinios.lt, 2016-07-09);

- Vidos Bortelienės publikacijos „Europos teismas nagrinės lietuviškas metodikas“ (lzinios.lt, 2016-12-14);

- Vidos Bortelienės publikacijos „Žuvininkystės byla keliaus į Liuksemburgą“ (lzinios.lt, 2016-10-20).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos žinios“ direktorius Laimutis Genys, UAB „Lietuvos žinios“ advokatas Kazimieras Karpickis“ ir UAB „Banginis“ advokatas Justinas Poderis.

 

Nuspręsta:

 

Vidos Bortelienės publikacijose „Žvejai stumiami į bankrotą“ (lzinios.lt, 2016-07-09), „Europos teismas nagrinės lietuviškas metodikas“ (lzinios.lt, 2016-12-14) ir „Žuvininkystės byla keliaus į Liuksemburgą“ (lzinios.lt, 2016-10-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. J.B. skundas dėl:

- Jurgitos Morkūnienės publikacijos „Bendrijos pirmininkės ir gyventojų santykiams tarpininkauja policija“ („Šiaurės rytai“, 2017-07-01, Nr. 74/2546);

- publikacijos „Atgarsiai“ („Šiaurės rytai“, 2017-07-08, Nr. 76/2548).

 

Nuspręsta:

 

Jurgitos Morkūnienės publikacijoje „Bendrijos pirmininkės ir gyventojų santykiams tarpininkauja policija“ („Šiaurės rytai“, 2017-07-01, Nr. 74/2546) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 25 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti turimos profesinės informacijos savo asmeniniams tikslams ir naudai.

Kartu su Komisijos sprendimu nusiųsti laikraščio redakcijai susipažinti Komisijos rekomendaciją „Dėl informavimo apie situacijas, su kuriomis žurnalistas susijęs asmeniškai“.

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Atgarsiai“ („Šiaurės rytai“, 2017-07-08, Nr. 76/2548) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. R.B. skundas dėl Jurgitos Morkūnienės publikacijos „Bendrijos pirmininkės ir gyventojų santykiams tarpininkauja policija“ („Šiaurės rytai“, 2017-07-01, Nr. 74/2546).

 

Nuspręsta:

 

Jurgitos Morkūnienės publikacijoje „Bendrijos pirmininkės ir gyventojų santykiams tarpininkauja policija“ („Šiaurės rytai“, 2017-07-01, Nr. 74/2546) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem informacijos šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. L.T. skundas dėl Aušros Garnienės publikacijos „Pagalių kaišiotojams smagu, kai darbai stringa?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-06-19). Klausimo svarstymas pradėtas 2017-09-20 posėdyje.

 

Nuspręsta:

 

Aušros Garnienės publikacijoje „Pagalių kaišiotojams smagu, kai darbai stringa?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-06-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones bei Kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. A.Š. skundas dėl Andriaus Vaitkevičiaus publikacijos „Vilniuje – trijų automobilių avarija: užsižiopsojo klevo lapą turėjusi mergina“ ( lrytas.lt, 2017-07-05). Klausimo svarstymas pradėtas 2017-10-03 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo A.Š., publikacijos autorius Andrius Vaitkevičius ir UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Andriaus Vaitkevičiaus publikacijoje „Vilniuje – trijų automobilių avarija: užsižiopsojo klevo lapą turėjusi mergina“ ( lrytas.lt, 2017-07-05) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti redakcijos dėmesį į būtinybę išlaikyti publikacijose tinkamą viešo ir privataus intereso balansą – publikacija nebūtų nukentėjusi, jeigu joje būtų buvę mažiau nuotraukų su įvykio dalyvių asmens duomenimis (automobilių valst. Nr. ir pan.). Be to, autoriai turėtų būti pasirengę profesionaliau ir cituojant visuomet turėti pokalbių garso įrašus.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. E.S. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Laisvas laikraštis“ ir portale laisvaslaikrastis.lt. Klausimo svarstymas pradėtas 2017-09-06 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo „Laisvo laikraščio“ redaktorius Aurimas Drižius.

 

Nuspręsta:

 

6.1. Publikacijose:

Kristinos Sulikienės „Panevėžio krašto sėsliųjų romų „pakišimas“ Ievos dingimo byloje – nusikaltimo slėpimas?“,

Kristinos Sulikienės „Kodėl paprastam runkeliui atgrasu 2016 m. gamybos automobiliu vykusios ir dingusios merginos paieška, kurią vykdo net „pats“ generalinis komisaras?“,

Kristinos Sulikienės „Ievą Strazdauskaitę pagrobė kaip Kiesus ar Šarūną Valasevičių: policininkais persirengę banditai?“,

Kristinos Sulikienės „Linas Pernavas atsisako atskleisti Klaipėdos kriminalinės žvalgybos valdybos viršininko Ramūno Strazdausko giminystės ryšius su Ieva Strazdauskaite“,

Aurimo Drižiaus „Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas – neapykantos nusikaltimas, policija sąmoningai slepia nusikaltimo motyvą“,

Kristinos Sulikienės „Garsai raudant dėl Ievutės, buvo pamirštas kraupus nusikaltimas, nužudant tautininką Giedrių Valiūną“,

„Ievos Strazdauskaitės įtariami žudikai neigia savo kaltę“,

Kristinos Sulikienės „Ievos Strazdauskaitės sukapotų palaikų mįslė“,

Kristinos Sulikienės „Gintaras Želvys 2013 m. sušaudytas narkobiznio užsakovų“,

Kristinos Sulikienės „Kada baigsis tas Lietuvos karas su Rusija, tiksliau su pačia savimi?“,

Alvydo Veberio „Štilis narkotikų baronų – Šiaulių AVPK ONTT - byloje Panevėžio apygardos teisme“,

Aurimo Drižiaus „I.Strazdauskaitės byloje – prokurorų susiskaldymas ir rūpestis, kaip užčiaupti „Laisvą laikraštį“,

„Ievos Strazdauskaitės pagrobimas ir nužudymas identiškas Gedimo Kiesaus pagrobimui ir nužudymui, abu nusikaltimus pridengia net tas pats prokuroras A.Urbelis“,

„Į LL klausimus apie Ievą Strazdauskaitę policija neatsako“,

Kristinos Sulikienės „I.Strazdauskaitės nužudymo tyrimo „sėkmė“ – Ievos tėvai bijo, kad jeigu jie apskųs bent vieną kokį nutarimą, duktė bus padaryta savižude, narkomane, nusikaltėle?“,

Aurimo Drižiaus „Ievos Strazdauskaitės tėvas: „Vis tiek niekas nepasikeis“ ir „negvildenkite tų dalykų ir viskas bus tvarkoj“,

Alvydo Veberio „Narkotikų baronų –Šiaulių ONTT komisarų byla gęsta ir nesulaukia jokio žiniasklaidos dėmesio“

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos pažeistos nebuvo.

 

6.2. Aurimo Drižiaus publikacijoje „Ievą Strazdauskaitę pražudė teisėjai – kyšininkai?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2017-03-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo;

Aurimo Drižiaus publikacijoje „Kodėl policija slepia Ievos Strazdauskaitės pagrobimo ir nužudymo motyvą? Policiją siutina LL keliamos versijos, kad Audi nebuvo nusikaltėlių motyvas“ (laisvaslaikrastis.lt) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem informacijos šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta;

Aurimo Drižiaus publikacijoje „Teisėjų mafija, atsakinga ir už Ievos Strazdauskaitės nužudymą – aklas įrankis Dalios Grybauskaitės rankose“ (laisvaslaikrastis.lt, 2017-03-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo;

Jurgio Pelevičiaus publikacijoje „I.Strazdauskaitė buvo kurjerė policijos kontroliuojamame narkotikų versle?“ (laisvaslaikrastis.lt) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem informacijos šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta; Kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo ir Kodekso 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl J.B. skundo dėl žurnalistės Monikos veiksmų, kuriame nenurodyta žurnalistės pavardė ir kokiai žiniasklaidos priemonei ji atstovauja - kadangi dėl skunde aprašomo įvykio pareiškėjas buvo kreipęsis į policiją, nusprendžiama užklausti policijos dėl žurnalistės duomenų;

Dėl advokatės Latauskienės paklausimo dėl įmonių svetainių socialiniuose tinkluose - informuoti advokatę, jog Komisija negali jai pateikti išaiškinimo, kadangi įmonių svetainių priežiūra neįeina į Komisijos kompetenciją;

Dėl „Naujojo Gėlupio“ prašymo dėl Komisijos sprendimo išaiškinimo - šį klausimą apsvarstyti artimiausiame posėdyje tarp kitų klausimų.