logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-09-06 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Aistė Žilinskienė.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. J.Č. skundas dėl programos „TV pagalba“ („TV3“, 2017-05-17).

Klausimo svarstyme dalyvavo programos „TV pagalba“ vedėjas Egidijus Knispelis ir UAB „TV3“ advokatė Rūta Balkevičiūtė – Mačeikienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos programoje „TV pagalba“ („TV3“, 2017-05-17) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. Vilmos Jurgelevičienės ir Alvydo Jurgelevičiaus skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „Alytaus policija nuslėpė, kad Druskininkų administracijos direktorė partrenkė pėsčiąją“ (delfi.lt, 2017-05-15).

Klausimo svarstyme dalyvavo publikacijos autorė Vilma Danauskienė, UAB „Delfi“ advokatas Andžej Čaikovski ir Vilmos Jurgelevičienės atstovė advokato padėjėja Živilė Gulla.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Vilmos Danauskienės publikacijoje „Alytaus policija nuslėpė, kad Druskininkų administracijos direktorė partrenkė pėsčiąją“ (delfi.lt, 2017-05-15) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. V.L. skundas dėl Modestos Gaučaitės publikacijos „Ekspertas pasakė, ką duos naujieji alkoholio draudimai“ (lrytas.lt, 2017-06-01).

Klausimo svarstyme dalyvavo publikacijos autorė Modesta Gaučaitė ir UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Modestos Gaučaitės publikacijoje „Ekspertas pasakė, ką duos naujieji alkoholio draudimai“ (lrytas.lt, 2017-06-01) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. AB „Spauda“ ir VšĮ „Vilniaus Keistuolių teatras“ skundas dėl:

- Vidmanto Užusienio publikacijos „Spauda ir keistuoliai pykstasi“ („Lietuvos žinios“, 2017-04-12);

- Vidmanto Užusienio publikacijos „Spauda ir keistuoliai pykstasi dėl aukso vertės sklypo“ (lzinios.lt, 2017-04-12).

Klausimo svarstyme dalyvavo AB „Spauda“ gen. direktorius Rimantas Baradinskas ir VšĮ „Vilniaus keistuolių teatras“ atstovas Simonas Keblas.

 

Nuspręsta:

 

Vidmanto Užusienio publikacijose „Spauda ir keistuoliai pykstasi“ („Lietuvos žinios“, 2017-04-12) ir „Spauda ir keistuoliai pykstasi dėl aukso vertės sklypo“ (lzinios.lt, 2017-04-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. E.S. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Laisvas laikraštis“ ir portale laisvaslaikrastis.lt.

Klausimo svarstyme dalyvavo „Laisvo laikraščio“ redaktorius Aurimas Drižius.

 

Nuspręsta:

 

Atidėti sprendimo priėmimą iki ŽEIT priims sprendimą dėl analogiško pareiškėjos skundo ir pasisakys dėl ginčytinų faktinių aplinkybių.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. Dėl Komisijos darbo reglamento.

 

Nuspręsta:

 

Komisijos nariai iki kito posėdžio pateiks savo pasiūlymus dėl 4.8 p. papildymo ir pratęs Darbo reglamento pakeitimų svarstymą.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

G.A. prašymas pakartotinai nagrinėti jo skundą dėl LRT publikacijų.

 

Nuspręsta:

 

Atsisakyti pakartotinai nagrinėti išnagrinėtas publikacijas ir išaiškinti pareiškėjui dėl individualaus kreipimosi.