logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-07-12 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Vaiva Žukienė, Aistė Žilinskienė.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. A.E. skundas dėl N.M. skelbimų jos Facebook paskyroje ir publikacijų portale jakumelagis.lt.

Klausimo svarstyme nuotoliniu būdu per Skype dalyvavo A.E. atstovė L.G.

 

Nuspręsta:

 

Atsižvelgiant į tai, jog N.M. nėra žurnalistė, o tinklaraštis jakumelagis.lt nelaikytinas žiniasklaidos priemone, N.M. rašiniams Etikos kodekso reikalavimai netaikytini, o šio skundo nagrinėjimas išeina už Komisijos kompetencijos ribų.

Patikslinti Komisijos darbo reglamentą, aiškiai apibrėžiant, kokios visuomenės informavimo priemonės ir kokie viešosios informacijos rengėjai bei skleidėjai privalo laikytis Kodekso reikalavimų ir yra priskirtini Komisijos kompetencijai.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. M. A. skundas dėl Aušros Laurinkienės publikacijos „Kas pakels šuniui uodegą? Ar rajone dirbs „Ateities laiškininkai“ – dar nežinia“ („Radviliškio naujienos“, 2017-03-10, Nr. 10/593).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Aušros Laurinkienės publikacijoje „Kas pakels šuniui uodegą? Ar rajone dirbs „Ateities laiškininkai“ – dar nežinia“ („Radviliškio naujienos“, 2017-03-10, Nr. 10/593) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Radviliškio naujienos“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turėtų išlaikyti neutralumą ir savo rašiniuose vengti vertinamojo pobūdžio išsireiškimų bei epitetų, menkinančių ir (ar) pagražinančių aprašomus asmenis.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ skundas dėl žurnalisto Vygando Trainio veiksmų ir publikacijos „Ligoninėje pražudyto kūdikio tėvas: „Mano kova nebuvo beprasmė“ (lrytas.lt, 2015-04-16).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė.

 

Nuspręsta:

 

Žurnalistas Vygandas Trainys ir portalas lrytas.lt Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų nepažeidė.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. VšĮ „Greitosios medicinos pagalbos stotis“ skundas dėl Rugilės Audenienės publikacijos „Gripu susirgusio ligonio artimieji: privertė susimokėti už nemokamą pagalbą“ (alfa.lt, 2017-03-14).

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Greitosios medicinos pagalbos stotis“ atstovė Natalija Jasinskienė, UAB „Alfa media“ advokatė Viktorija Budreckienė ir publikacijos autorė Rugilė Audenienė.

 

Nuspręsta:

 

Rugilės Audenienės publikacijoje „Gripu susirgusio ligonio artimieji: privertė susimokėti už nemokamą pagalbą“ (alfa.lt, 2017-03-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 str. nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais ir Kodekso 6 str. nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. - VšĮ „Senelių rojus“ skundas dėl Karolinos Stažytės publikacijos „Senelių rojus“ – darbuotojų pragaras: buvusi slaugė išklojo, kas dedasi įstaigos viduje (15min.lt, 2016-11-29);

- K.J. skundas dėl Karolinos Stažytės publikacijos „Senelių rojus“ – darbuotojų pragaras: buvusi slaugė išklojo, kas dedasi įstaigos viduje (15min.lt, 2016-11-29).

Klausimo svarstyme dalyvavo K.J., atstovaujantis taip pat ir VšĮ „Senelių rojus“.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Karolinos Stažytės publikacijoje „Senelių rojus“ – darbuotojų pragaras: buvusi slaugė išklojo, kas dedasi įstaigos viduje (15min.lt, 2016-11-29) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į portalo 15min.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog būtina tiksliau atspindėti faktines aplinkybes, o patikslinus paskelbtą informaciją internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas. Be to, Komisijos nuomone, publikacijos antraštė kiek drastiška, suponuoja, jog aprašomoje įstaigoje kenčia visi ar dauguma darbuotojų.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl S.Š. skundo dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-02-04) - nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

Dėl E.S. prašymo nagrinėti jos skundą dėl „Laisvo laikraščio“ publikacijų pirmumo tvarka- nagrinėti eilės tvarka.

 

Dėl V.V. prašymo supažindinti jį su visa turima medžiaga, susijusia su Komisijos sprendimu atsisakyti priskirti dienraštį „Lietuvos rytas“ profesinės etikos nuolat nesilaikančiųjų kategorijai - atsižvelgdama į tai, jog šis klausimas nėra tiesiogiai susijęs su V.V. teisėmis ir (ar) teisėtais interesais, Komisija nusprendė jo prašymo netenkinti.