logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-05-10 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Viktoras Trofimišinas, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius, Aistė Žilinskienė.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. Šilutės r. sav. mero Vytauto Laurinaičio skundas dėl Stasio Bielskio publikacijos „Meras šventiniais atvirukais sveikina ir mirusius žmones!“ („Šilokarčema“, 2016-12-23, Nr. 96/2151).

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Stasio Bielskio publikacijoje „Meras šventiniais atvirukais sveikina ir mirusius žmones!“ („Šilokarčema“, 2016-12-23, Nr. 96/2151) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Šilokarčema“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, iškėlus aktualią temą, reikėtų išnagrinėti ją išsamiau, nepasiribojant vien išsakyta kritika ir kritikuojamojo asmens paaiškinimais, bet įsigilinti į temą, pasiaiškinti, kaip panašios kampanijos yra organizuojamos, kaip pašte yra kaupiami ir saugomi gyventojų duomenys, pakalbinti pašto atstovus ir pan.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos skundas dėl Rūtos Pukenės publikacijos „Tėvas neteko žado: vaiką iš mokyklos pasiėmė kruvinu veidu“ (delfi.lt, 2016-10-15).

Klausimo svarstyme dalyvavo Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė Laima Markauskienė, publikacijos autorė Rūta Pukenė ir UAB „Delfi“ advokatas Andžej Čaikovski.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Rūtos Pukenės publikacijoje „Tėvas neteko žado: vaiką iš mokyklos pasiėmė kruvinu veidu“ (delfi.lt, 2016-10-15) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Delfi“ ir atkreipti portalo redakcijos dėmesį, jog, siekiant publikacijos išbaigtumo, publikacijos autorė galėjo nesiremti iš esmės vienos konfliktuojančios pusės pozicija, o plačiau panagrinėti vaikų saugumo ugdymo įstaigose problemą, pateikti daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, pasiaiškinti, kas turėtų atsakyti už švietimo įstaigų patalpų tinkamumą ir pan., parinkti ne tokią emocionalią publikacijos antraštę.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. L.L. skundas dėl pranešimų portaluose 15min.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt ir lrytas.lt.

Klausimo svarstyme dalyvavo L.a., Pareiškėjos atstovai Michail Bron ir Vladimiras Kononov, UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė, UAB „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Lilijanos Laškovos skundžiamuose portalų 15min.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt ir lrytas.lt pranešimuose pažeistos nebuvo.

Bendru sutarimu Komisija taip pat nusprendžia, jog ateityje, kai bus skundžiamos publikacijos, paremtos kito informacijos rengėjo parengtu pirminiu informacijos šaltiniu, prašyti pareiškėjų patikslinti, ar pretenzijos taip pat yra reiškiamos ir pirminio informacijos šaltino rengėjams.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. J.B. skundas dėl Gerdos Morozovienės publikacijos „Būkite atidūs: renka lėšas operacijai, kuri Lietuvoje daroma nemokamai“ (lrytas.lt, 2017-01-03) ir portalo lrytas.lt rubrikos „Gyvenimo būdas“ redaktorės Jurgitos Noreikienės veiksmų.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė, lrytas.lt gyvenimo būdo redaktorė Jurgita Noreikienė ir publikacijos autorė Gerda Morozovienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Gerdos Morozovienės publikacijoje „Būkite atidūs: renka lėšas operacijai, kuri Lietuvoje daroma nemokamai“ (lrytas.lt, 2017-01-03) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti portalo redakcijos dėmesį, patikslinus ir (ar) papildžius publikaciją ar jos antraštę internete, privalu tai nurodyti.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. AB „Klaipėdos nafta“ skundas dėl:

- Arvydo Jockaus publikacijos „SGD terminalo statytojai „įteisino“ privataus turto nusavinimą“ (lzinios.lt, 2016-11-25);

- Arvydo Jockaus publikacijos „Klaipėdos nafta“ naikina konkurenciją Klaipėdos uoste“ (lzinios.lt, 2016-11-29).

Klausimo svarstyme dalyvavo AB „Klaipėdos nafta“ teisės skyriaus vadovo pavaduotojas Arūnas Kasparas.

 

Nuspręsta:

 

Arvydo Jockaus publikacijoje „SGD terminalo statytojai „įteisino“ privataus turto nusavinimą“ (lzinios.lt, 2016-11-25) buvo pažeisti šie Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso straipsniai:

5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

20 str., nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

29 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantis informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

Arvydo Jockaus publikacijoje „Klaipėdos nafta“ naikina konkurenciją Klaipėdos uoste“ (lzinios.lt, 2016-11-29) buvo pažeisti šie Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso straipsniai:

5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

20 str., nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

29 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantis informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. V.L. skundas dėl programos „24 valandos“ („LNK“, 2016-12-19).

Ą.Čekanavičius nusišalina nuo šio klausimo svarstymo , nes yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“.

Klausimo svarstyme dalyvavo programą rengiančios UAB „Fresh production house“ atstovės Violeta Karaliūnaitė ir Gintarė Nemanytė – Lungienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos programoje „24 valandos“ („LNK“, 2016-12-19) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl ŽEIT persiųsto NLŽVA prašymo iš naujo nagrinėti jų skundą dėl 2016-02-24 LRT transliuotos programos „Specialus tyrimas“, kadangi teismas išteisino kazino administratorę, įleidusią į kazino patalpas nepilnamečius ir pasisakė dėl žurnalistų veiksmų – svarstyti bendra tvarka;

Dėl Lietuvos Banko ir Vito Vasiliausko skundų dėl tų pačių publikacijų, kurias skundė V.Valvonis ir Komisija dėl jų jau yra priėmusi sprendimus - svarstyti šiuos skundus bendra tvarka;

Į 2017-05-24 posėdį įtraukti klausimą dėl laikraščio „Lietuvos rytas“ redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, kadangi „Lietuvos ryto“ publikacijose per vienerius metus buvo nustatyti 6 Kodekso pažeidimai.