logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-04-26 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Viktoras Trofimišinas, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius, Aistė Žilinskienė.

 

 

SVARSTYTA:

  1. Dėl Andriaus Navicko darbo valstybės valdžios institucijose.

 

Nuspręsta:

 

Andrius Navickas, būdamas portalo 8diena.lt žurnalistu ir žurnalo „Kelionė“ redaktoriumi ir tuo pačiu metu – Seimo nario Gabrieliaus Landsbergio padėjėju ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu, pažeidė Kodekso 23 str., nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesiderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

 

SVARSTYTA:

 

2 – 4. VšĮ „Kelmės ligoninė“ skundai dėl:

- Sigitos Maziliauskienės publikacijos „Kas iš tikrųjų dedasi Kelmės ligoninėje?“ („Kelmiškiams“, 2016-07-26, Nr. 55/683);

- Onos Petravičienės publikacijos „Į komiteto posėdį atėjo su advokatu“ („Bičiulis“, 2016-07-30, Nr. 59/8337);

- Alvydo Geštauto publikacijos „Komitetas – B.Petrošiutei, J.Pluščiauskis – tarybai“ („Bičiulis“, 2016-08-10, Nr. 62/8340).

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Kelmės ligoninė“ direktorė Benina Petrošiutė ir direktorės pavaduotoja Romalda Ramonienė, VšĮ „Kelmės ligoninė“ advokatas Nerijus Kasiliauskas, žurnalistai Alvydas Geštautas ir Ona Petravičienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Sigitos Maziliauskienės publikacijoje „Kas iš tikrųjų dedasi Kelmės ligoninėje?“ („Kelmiškiams“, 2016-07-26, Nr. 55/683) pažeistos nebuvo.

Onos Petravičienės publikacijoje „Į komiteto posėdį atėjo su advokatu“ („Bičiulis“, 2016-07-30, Nr. 59/8337) ir Alvydo Geštauto publikacijoje „Komitetas – B.Petrošiutei, J.Pluščiauskis – tarybai“ („Bičiulis“, 2016-08-10, Nr. 62/8340) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos nebuvo pažeistos.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraštį „Bičiulis“ leidžiančią UAB „Roseba“ ir atkreipti redakcijos dėmesį, jog tais atvejais, kai aprašomos konfliktinės situacijos, neužtenka vien tik atpasakoti vykusius pokalbius, perteikti vienos iš konflikto šalių pateiktą informaciją (cituoti šią šalį), net jei tai ir buvo pasakyta viešame renginyje. Siekiant išlaikyti nuomonių pusiausvyrą, užtikrinti nešališkumo principą, būtina suteikti galimybę pasisakyti ir kitai konflikto šaliai.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. UAB „Lodeksa“ skundas dėl programos „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2016-01-07). Persvarstoma teismo nurodymu.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lodeksa“ direktorė Aura Gorbikienė, UAB „Lodeksa“ advokatė Aušra Bračiulienė, VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atstovė Daiva Apšegienė ir UAB „TV VISION“ direktorius Vytautas Masalskis.

 

Nuspręsta:

 

Programoje „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2016-01-07) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių ir, jog tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. UAB „Atliekų tvarkymo centras“ skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Detektyvas: kur išgaravo kalnas užterštų šiukšlių“ („Lietuvos rytas“, 2016-12-09, Nr. 238/7704).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Puškorius, UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižičkienė ir žurnalistas Arvydas Lekavičius.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Detektyvas: kur išgaravo kalnas užterštų šiukšlių“ („Lietuvos rytas“, 2016-12-09, Nr. 238/7704) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. LRTK prašymas įvertinti programą „Yra kaip yra“ („LNK“, 2016-11-22).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Be tabu“ ir Ko“ atstovė Rima Zarembaitė.

Ą.Čekanavičius pareiškia, jog yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, todėl nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos programoje „Yra kaip yra“ („LNK“, 2016-11-22) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

8. I.M. skundas dėl Astos Kuznecovaitės komentarų Facebook paskyroje.

 

Nuspręsta:

 

Žurnalistė A.Kuznecovaitė savo pasisakymais Facebook profilyje apie Z.Vaišvilą pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 str., nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 59 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Gegužės mėn. posėdžius nuspręsta surengti 10, 17 (bendras su NTA) ir 24 dienomis.