logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-03-29 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Stasys Baublys.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. Teisėjų tarybos skundas dėl:

- programos „Žinios“ („LNK“, 2016-09-26);

- publikacijos „Jonavietis A.Lobovas ėmėsi auklėti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjus“ (jonavoszinios.lt. 2016-09-27).

Klausimo svarstyme dalyvavo „LNK“ žurnalistas Aurelijus Griškevičius ir Teisėjų tarybos atstovė Jelena Vasilionokienė.

Ą.Čekanavičius pareiškia, jog yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, todėl nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai programoje „Žinios“ („LNK“, 2016-09-26) pažeisti nebuvo.

Publikacijoje „Jonavietis A.Lobovas ėmėsi auklėti Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjus“ (jonavoszinios.lt. 2016-09-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem informacijos šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. M.A. skundas dėl publikacijos „Gimnazijos direktoriaus dvare dirba kumečiai?“ (suduvis.lt, 2016-09-08).

 

Nuspręsta:

 

Publikacijoje „Gimnazijos direktoriaus dvare dirba kumečiai?“ (suduvis.lt, 2016-09-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai;

Etikos kodekso 5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

Etikos kodekso 6 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem informacijos šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta;

Etikos kodekso 20 str., nustatantis, jog neigimai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. VšĮ „Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras“ skundas dėl publikacijos „Korupcijos debesys kaupiasi virš Jurbarko PSPC“ (manojurbarkas.lt, 2016-09-15).

Klausimo svarstyme dalyvavo Jurbarko r. PSPC direktorė Remigija Mencienė ir advokatas Vilius Mačiulaitis.

 

Nuspręsta:

 

Publikacijoje „Korupcijos debesys kaupiasi virš Jurbarko PSPC“ (manojurbarkas.lt, 2016-09-15) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai;

Etikos kodekso 5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

Etikos kodekso 17 str., nustatantis, jog, paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų. Ištaisius klaidas internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas;

Etikos kodekso 20 str., nustatantis, jog neigimai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. V.K. skundas dėl Vidos Žukauskaitės publikacijos „Meidūnų beržas: gyvas medžio ir žmogaus stiprybės įrodymas“ („Nauja vaga“, 2016-08-24, Nr. 72/7847).

Klausimo svarstyme dalyvavo V.K. ir publikacijos autorė Vida Gasparavičienė.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Vidos Žukauskaitės publikacijoje „Meidūnų beržas: gyvas medžio ir žmogaus stiprybės įrodymas“ („Nauja vaga“, 2016-08-24, Nr. 72/7847) pažeisti nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Nauja vaga“ ir atkreipti redakcijos dėmesį, į tai, kad, jeigu publikacija buvo rengiama apie galimai netinkamą institucijų darbą, privačių asmenų, netiesiogiai susijusių su šia istorija, nereikėjo minėti. Jeigu publikacijos tema visgi reikalavo paminėti į aprašomą istoriją įtrauktus asmenis, jiems privalu suteikti galimybę išsakyti nuomonę.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. R.M. skundas dėl Tomo Dapkaus publikacijos „Pavojingų atliekų versle – nešvarūs įtariamųjų ir teisėsaugos ryšiai“ (alfa.lt, 2016-06-08).

Klausimo svarstyme dalyvavo R.M. ir UAB „Alfa media“ advokatė Viktorija Budreckienė.

Ą.Čekanavičius pareiškia, jog yra susiję su UAB „Alfa media“, todėl nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.

 

Nuspręsta:

 

Tomo Dapkaus publikacijoje „Pavojingų atliekų versle – nešvarūs įtariamųjų ir teisėsaugos ryšiai“ (alfa.lt, 2016-06-08) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 str. pažeistas nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Alfa media“ ir atkreipti redakcijos dėmesį, jog pagal Kodekso nuostatas, jeigu dėl kokių nors priežasčių kritikuojamam asmeniui nepavyko suteikti galimybę pasiaiškinti, visuomet būtina pranešti apie tai toje pačioje publikacijoje.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. A.J. skundas dėl Andriaus Užkalnio publikacijos „A.Užkalnis: Idiotų ramybė karo akivaizdoje“ (delfi.lt, 2016-07-27).

Klausimo svarstyme dalyvavo Andrius Užkalnis ir UAB „Delfi“ advokatas Andžej Čaikovski.

 

Nuspręsta:

 

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Andriaus Užkalnio publikacijoje „A.Užkalnis: Idiotų ramybė karo akivaizdoje“ (delfi.lt, 2016-07-27) pažeisti nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

 

Dėl galimai neetiškų publikacijų Buitinių vartotojų sąjungos tinklapyje - kadangi organizacijų tinklapiai nėra žiniasklaidos priemonės, jiems netaikytini Kodekso reikalavimai ir jie nepriskirtini Komisijos kompetencijai, rekomenduoti pareiškėjui kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorę.

Dėl politinės reklamos laikraštyje „Žeimenos krantai - kadangi politinė reklama nepriskirtina Komisijos kompetencijai, rekomenduoti pareiškėjui kreiptis į VRK.

Dėl Etikos inspektorės persiųstų Komisijai išnagrinėti pagal kompetenciją R.M.skundą dėl straipsnių ir vaizdo įrašų, publikuotų 2014-2015 m. - vadovaujantis Darbo reglamento 17 p. (skundžiamos senesnės nei 12 mėn. publikacijos), nusprendžiama šį skundą atsisakyti nagrinėti.