logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-03-01 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. A.G. skundas dėl Lijanos Jagintavičienės publikacijos „Nemokūs nuomininkai žurnalistus pasitiko įžeidinėdami ir su nuogu mažamečiu“ („Šilokarčema“, 2016-08-18, Nr. 61/2116).

 

Nuspręsta:

 

Lijanos Jagintavičienės publikacijoje „Nemokūs nuomininkai žurnalistus pasitiko įžeidinėdami ir su nuogu mažamečiu“ („Šilokarčema“, 2016-08-18, Nr. 61/2116) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 30 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojami teisės pažeidimai ar nusikalstama veika ir 37 str., nustatantis, jog, nesant viešo intereso žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti skolininkų asmens duomenų, informacijos apie jų mokumą.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. AS „Latvijas tilti“ skundas dėl Artūro Jančio publikacijos „Teismų kardu mosikuojantys latviai – pričiupti“ („Lietuvos rytas“, 2016-07-11).

Klausimo svarstyme UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė.

 

Nuspręsta:

 

Atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui. Užklausti AS „Latvijas tilti“, ar palaiko skundą dėl publikacijos, paskelbtos „Lietuvos ryte“.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. V.V. skundas dėl:

- Artūro Jančio publikacijos „Lietuvos bankas – per sprangus kąsnis ir STT“ („Lietuvos rytas“, 2016-03-25, Nr. 57/7523);

- Artūro Jančio publikacijos „50 tūkstančių eurų kyšį dalijosi pasimėgaudami“ („Lietuvos rytas“, 2016-05-07, Nr. 88/7554);

- publikacijos „Kyšių reikalavo ir keiksmais“ („Lietuvos rytas“, 2016-05-10).

Klausimo svarstyme dalyvavo V.V. ir UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižičkienė.

 

Nuspręsta:

 

Atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui, kad galėtų atvykti publikacijos autorius ir pateikti savo paaiškinimus.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. T.R., A.R., R.L., T.R., R.T., E.L., Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos skundai dėl Algio Ramanausko publikacijos „Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (alfa.lt, 2016-09-02).

Klausimo svarstyme dalyvavo Algis Ramanauskas, UAB „Alfa media“ advokatė Viktorija Budreckienė, Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos atstovė Jūratė Voloskevičienė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos atstovas Egidijus Milešinas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė Birutė Rudzinskienė, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovas Andrius Navickas ir E.L.-S.

 

Nuspręsta:

 

Algio Ramanausko publikacijoje „Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (alfa.lt, 2016-09-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį ir 21 str., nustatantis, jog žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs ir, jog taisyklinga kalba, kalbos kultūra yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. ŽEIT kreipimasis dėl publikacijos „Dalios Grybauskaitės politika – žudykit rusus – jau veikia“ („Laisvas laikraštis“, 2016-08-13, Nr. 31/585).

 

Nuspręsta:

 

Publikacijoje „Dalios Grybauskaitės politika – žudykit rusus – jau veikia“ („Laisvas laikraštis“, 2016-08-13, Nr. 31/585) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. Dėl Komisijos Darbo reglamento.

Aptariami V.Žukienės ir V.Trofimišino pasiūlymai dėl Darbo reglamento.

 

Nuspręsta:

 

- papildyti 4 str. nauju papunkčiu, kad publikacijos gali būti nagrinėjamos Komisijos iniciatyva;

- papildyti Reglamento 19 p. nauju papunkčiu, rekomenduojančiu skunde nurodyti skundžiamus Kodekso straipsnius;

- patikslinti 22.2 p., nurodant, jog Komisija šiame punkte nurodytais pagrindais ne tik gali atsisakyti nagrinėti skundą, bet ir atidėti jo nagrinėjimą;

- patikslinti 47 p., nurodant, jog pažeidimai turi būti padaryti per metus nuo pirmojo pažeidimo, bei pakeisti terminą „publikacija“ į „visuomenės informavimo priemonės kūrinys“.

Skundo formoje numatyti privalomus laukus.

Komisijos svetainėje įdiegti „dažniausiai užduodamų klausimų“ rubriką bei parengti ir paskelbti atmintinę skundo pateikėjui.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. Kiti klausimai.

Dėl J.B. ir A.S. skundų - informuoti pareiškėjus, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos yra laisvos rinktis, kokią informaciją skelbti, o Komisija jų pasirinkimui įtakos neturi.

Komisijos pirmininkė supažindino narius su planuojamais renginiais.

Dėl kovo 15 ir 21 dieną vykstančių teismo posėdžių, direktoriaus V.Popandopulos siūlymu pakeista tų dienų Komisijos posėdžių pradžia: kovo 15 d. – 10 val., kovo 21 d. – 11 val.