logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-02-08 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys.

 

 

SVARSTYTA:

1. M.V. skundas dėl Indrės Vaitkuvienės publikacijos „Po viešo pagalbos prašymo – socialinių darbuotojų spaudimas?“ („Šilokarčema“, 2016-07-15, Nr. 52/2107).

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Indrės Vaitkuvienės publikacijoje „Po viešo pagalbos prašymo – socialinių darbuotojų spaudimas?“ („Šilokarčema“, 2016-07-15, Nr. 52/2107) pažeisti nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio „Šilokarčema“ redakciją ir atkreipti dėmesį, kad žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai, skelbdami informaciją, kurią jiems suteikė sukrėtimo paveiktas ir (ar) nepakankamus socialinius įgūdžius turintis žmogus, privalėtų įsitikinti, ar jos paskelbimas nepažeis šio asmens teisių, stengtis numatyti galimas pasekmes šiam asmeniui.

 

 

SVARSTYTA:

2. R.G. skundas dėl Modestos Gaučaitės publikacijos „Pasipiktino Prezidentės veto: „Embrionas yra žmogus“ (lrytas.lt, 2016-07-13).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė ir publikacijos autorė Modesta Gaučaitė.

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Modestos Gaučaitės publikacijoje „Pasipiktino Prezidentės veto: „Embrionas yra žmogus“ (lrytas.lt, 2016-07-13) pažeisti nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi UAB „Lrytas“ ir atkreipti dėmesį, kad norint panaudoti autoriaus žodžius publikacijoje, privalu gauti atitinkamą autoriaus sutikimą. Be to citatos turi būti pateikiamos tiksliai, neišimant jų iš cituojamo kūrinio konteksto ir neiškreipiant autoriaus minčių.

 

 

SVARSTYTA:

3 – 5. Olgos Urbonienės skundai dėl Roberto Kartavičiaus publikacijų „Dvigubas „O“ („Rinkos aikštė“, 2016-05-31), „Meilė meile. O kur deklaracija?“ („Rinkos aikštė“, 2016-06-04) ir „Laikas parodys“ („Rinkos aikštė“, 2016-06-16).

Klausimo svarstyme dalyvavo Olga Urbonienė.

 

Nuspręsta:

Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Dvigubas „O“ („Rinkos aikštė“, 2016-05-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Meilė meile. O kur deklaracija?“ („Rinkos aikštė“, 2016-06-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta ir Kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigimai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Laikas parodys“ („Rinkos aikštė“, 2016-06-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 17 straipsnis, nustatantis, jog, paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų.

 

 

SVARSTYTA:

6 - 7. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundai dėl Aurimo Lukošiaus publikacijų „Tikrasis „Lietuvos geležinkelių“ veidas: paprasti darbuotojai neverti pagarbos?“ („Transportas“, 2015 m., Nr. 3-4) ir „Darbo teisės pažeidimai „Lietuvos geležinkeliuose“ stebina ciniškumu“ („Transportas“, 2016 m., Nr. 1-2).

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Baltijos media centras“ direktorius Algirdas Aušra ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ vyr. teisininkas Paulius Voleika.

 

Nuspręsta:

Aurimo Lukošiaus publikacijoje „Tikrasis „Lietuvos geležinkelių“ veidas: paprasti darbuotojai neverti pagarbos?“ („Transportas“, 2015 m., Nr. 3-4) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ir duomenų;

Kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, ir, jog tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus;

Kodekso 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog, kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti ar paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei.

 

Aurimo Lukošiaus publikacijoje „Darbo teisės pažeidimai „Lietuvos geležinkeliuose“ stebina ciniškumu“ („Transportas“, 2016 m., Nr. 1-2) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, ir, jog tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus;

Kodekso 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog, kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti ar paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei.

Kodekso 49 straipsnio 1 dalis, nustatanti, jog žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas, gerbdamas asmens ir jo artimųjų privatumą, neturi minėti pavardžių ar kitokių padedančių identifikuoti šį asmenį (ypač nepilnametį) duomenų, susijusių su savižudybe ar bandymu nusižudyti.

 

Parašyti žurnalo „Transportas“ redakcijai laišką ir išaiškinti, jog paskelbiant Komisijos sprendimą dėl pažeidimo būtina paskelbti visą jo rezoliucinę dalį. Praeitą kartą, kai buvo konstatuotas pažeidimas, „Transporto“ redakcija paskelbė sutrumpintą sprendimo rezoliucinės dalies versiją, nenurodydama pažeistos Kodekso normos esmės.

 

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

Dėl Seimo nario B.Matelio padėjėjos Ingos Smalskienės, kuri taip pat dirba ir UAB „Panevėžio rytas“ korespondente - kreiptis į I.Smalskienę ir informuoti ją apie Etikos kodekso 23 str. nuostatas, draudžiančias žurnalistams prisiimti kitus, ne profesinius, įsipareigojimus ir dalyvauti politinių partijų veikloje.

 

Komisija taip pat nusprendžia analogiškus raštus išsiųsti ir kitiems žurnalistams, apie kuriuos iš viešai prieinamų šaltinių yra žinoma, jog jie turi kitų įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui, arba dalyvauja politinių partijų veikloje.

 

Dėl VRK paklausimo dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu nuostatų suderinimo - pritarti VRK siūlomam Rekomendacijų 25 p. pakeitimui, tik papildomai siūloma paskutiniame šio punkto sakinyje išbraukti žodį „spaudoje“, kad jis būtų taikytinas ne tik spaudai, bet ir internetinei žiniasklaidai.