logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-01-25 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys.

 

 

SVARSTYTA:

1. Kooperatinės bendrovės „Palangos kredito unija“ skundas dėl Evaldo Petrausko publikacijos „Palangos kredito unijos vadovai nušalinti nuo vadovavimo“ („Vakarinė Palanga“, 2016-03-26, Nr. 21).

Klausimo svarstyme dalyvavo kooperatinės bendrovės „Palangos kredito unija“ advokatė Asta Macijauskienė.

G.V.Petrošienė pareiškė, jog yra susijusi su kreditų unijų veikla, todėl nusišalino nuo šio klausimo svarstymo.

 

Nuspręsta:

Evaldo Petrausko publikacijoje „Palangos kredito unijos vadovai nušalinti nuo vadovavimo“ („Vakarinė Palanga“, 2016-03-26, Nr. 21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Trate“ skundas dėl žurnalisto Tomo Čyvo veiksmų. Klausimo svarstymas pradėtas 2017-01-11 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo žurnalistas Tomas Čyvas, UAB „Trate“ atstovai Siarhei Shulezhka ir Darius Petraitis.

 

Nuspręsta:

T.Čyvas, rinkdamas medžiagą laidai apie UAB „Tarte“, Kodekso reikalavimų nepažeidė.

Komisija bendru sutarimu taip pat nusprendė pirmąjį šių metų pusmetį surengti diskusiją su viešosios informacijos rengėjais ir aptarti viešosios informacijos rengėjų, leidėjų ir žurnalistų tarpusavio santykių reglamentavimą ir pan.

 

 

SVARSTYTA:

3. Ramunės Mikliušienės skundas dėl Audronės Urbonaitės publikacijos „Antstolė vietoje atlyginimo draugą apdovanojo nepadoriu gestu“ („lrytas.lt“, 2015-11-09). Klausimo svarstymas pradėtas 2017-01-11 posėdyje.

Klausimo svarstyme dalyvavo publikacijos autorė Audronė Urbonaitė, UAB „Lrytas“ advokatė Aušra Ižičkienė, Ramunė Mikliušienė ir jos atstovė advokato padėjėja Gražina Goštautaitė.

 

Nuspręsta:

Audronės Urbonaitės publikacijoje „Antstolė vietoje atlyginimo draugą apdovanojo nepadoriu gestu“ („lrytas.lt“, 2015-11-09) buvo pažeisti:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių. Tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus; Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., nustatantis, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta.

 

 

SVARSTYTA:

4. R.R. skundas dėl programos „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2015-10-08). Klausimas teismo sprendimu svarstomas pakartotinai.

Klausimo svarstyme dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atstovė Daiva Apšegienė ir programą rengiančios UAB „TV VISION“ atstovas Vytautas Masalskis.

 

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos programoje „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2015-10-08) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją ir atkreipti dėmesį į bendradarbiavimo su Komisija būtinumą – jeigu yra gaunamas skundas, būtina pateikti Komisijai išsamius paaiškinimus, įrodymus, dalyvauti Komisijos posėdžiuose ir pan.

 

 

SVARSTYTA:

5. Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos skundas dėl programos „Pinigų karta“ („LRT televizija“, 2016-02-24).

Klausimo svarstyme dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atstovės Daiva Apšegienė ir Jurgita Čeponytė.

 

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos programoje „Pinigų karta“ („LRT televizija“, 2016-02-24) pažeistos nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

6. J.S. skundas dėl Rūtos Pukenės publikacijos „Šiurpus kaunietės prisipažinimas: mano sūnus apsėstas piktosios dvasios“ („delfi.lt“, 2016-04-09).

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Rūtos Pukenės publikacijoje „Šiurpus kaunietės prisipažinimas: mano sūnus apsėstas piktosios dvasios“ („delfi.lt“, 2016-04-09) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiais kreipimaisis į anomalija.lt bei delfi.lt redakcijas. Portalo anomalija.lt redakcijai priminti, jog pagal Kodekso 16 str. yra draudžiama propaguoti antgamtinius ir paranormalius reiškinius. Portalo delfi.lt redakcijai akcentuoti, jog atrenkant turinį, reikėtų atidžiau rinktis šaltinius, nes taip ir nėra aišku, ar publikacijoje pateikta istorija yra tikra. Be to, publikacijoje buvo siūloma pabendrauti su egzorcistu, tačiau, siekiant objektyvumo, turėtų taip pat būti pateiktas ir mokslinis aprašomų įvykių paaiškinimas ar pakalbinti specialistai.

 

 

SVARSTYTA:

7. A.N. skundas dėl programos „KK2“ („LNK“, 2016-05-24).

Ą.Čekanavičius pareiškė, kad yra susijęs su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, todėl nusišalina nuo šio klausimo svarstymo.

 

Nuspręsta:

Kreiptis individualiu kreipimusi į programos „KK2“ rengėjus ir atkreipti dėmesį, jog, nežiūrint to, jog jų programa laikytina humoristiniu infošou, jai taip pat galioja visos bendrosios žurnalistų profesinės etikos taisyklės ir eteryje neturėtų būti keikiamasi ar vartojama nenorminė leksika.

 

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

Dėl Žurnalistų etikos inspektorės persiųsto J.J. skundo - šis skundas nėra priskirtinas Komisijos kompetencijai. Informuoti pareiškėją, jog visais klausimais, susijusiais su komercine reklama, jis gali kreiptis į Lietuvos reklamos biurą.