logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2016-07-13 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

 

SVARSTYTA:

1. N.P. skundas dėl Ritos Žadeikytės publikacijos „Kaimynų konfliktas: kada bus padėtas taškas?“ („Šiaulių kraštas“, 2016-01-16, Nr. 10/7185).

Nuspręsta:

Ritos Žadeikytės publikacijoje „Kaimynų konfliktas: kada bus padėtas taškas?“ („Šiaulių kraštas“, 2016-01-16, Nr. 10/7185) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., nustatantis, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Telšių sk. skundas dėl publikacijos „Apkaltino vartojus alkoholį“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-01-26, Nr. 7/9820).

Klausimo svarstyme dalyvavo „Kalvotoji Žemaitija“ redaktorius Steponas Algirdas Dačkevičius ir reporterė Donata Kazlauskienė.

Nuspręsta:

Publikacijoje „Apkaltino vartojus alkoholį“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-01-26, Nr. 7/9820) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 str., nustatantis, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, kaip viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu užtikrinti visas kitas žmogaus teises ir laisves ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti tinkamos jų pusiausvyros.

 

SVARSTYTA:

3. UAB „Daivida“ skundas dėl Dalios Zibolienės publikacijos „Valstybės atkūrimo dieną – į Lenkiją“ („Gimtasis Rokiškis“, 2016-02-20, Nr. 20/10958).

V.Popandopula informuoja Komisiją, jog yra gautas UAB „Daivida“ pranešimas, jog bendrovė pretenzijų laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“ nebeturi ir prašo skundo nenagrinėti.

Nuspręsta:

Vadovaudamasi Darbo reglamento 22.5 p., Komisija bendru sutarimu nusprendžia nenagrinėti UAB „Daivida“ skundą dėl Dalios Zibolienės publikacijos „Valstybės atkūrimo dieną – į Lenkiją“ („Gimtasis Rokiškis“, 2016-02-20, Nr. 20/10958).

 

SVARSTYTA:

4. Asociacijos „Kurkliškių kaimo bendruomenė“ skundas dėl laikraščio „Elektrėnų žinios“ publikacijų.

Klausimo svarstyme dalyvavo Kurkliškių kaimo bendruomenės atstovai Gediminas Jachimavičius ir Kristina Ambrazaitytė.

Nuspręsta:

Atidėti šio klausimo svarstymą ir kreiptis į „Elektrėnų žinias“ su prašymu patikslinti, kurios konkrečiai iš skundžiamų publikacijų buvo užsakomosios, bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

 

SVARSTYTA:

5. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos „Druskininkų valdžiai – nemalonumai dėl savivaldybės interneto svetainės“ („Druskonis“, 2016-01-29, Nr. 4/1348).

Klausimo svarstyme dalyvavo Vilius Semeška ir laikraščio „Druskonis“ atstovė Violeta Ambrozienė.

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos publikacijoje „Druskininkų valdžiai – nemalonumai dėl savivaldybės interneto svetainės“ („Druskonis“, 2016-01-29, Nr. 4/1348) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. Lauryno Peluričio skundas dėl publikacijos „Apie įvairius apgaulės pavidalus“ (Publikacijos autorius Laurynas Peluritis) („propatria.lt“, 2016-02-16).

Klausimo svarstyme dalyvavo Jaunimo sambūrio „Pro Patria“ atstovas Vytautas Sinica.

V.Popandopula informuoja, jog telefonu buvo susiekęs Pareiškėjas, kuris informavo, jog pretenzijų portalui nebeturi. Pareiškėjas taip pat žadėjo parašyti atsisakymą nuo skundo, tačiau iki posėdžio šio atsisakymo taip ir nepateikė.

Nuspręsta:

Bendru sutarimu Komisija nusprendžia atidėti šio klausimo svarstymą ir prašyti Pareiškėjo patvirtinti  savo atsisakymą.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

Dėl Lošimų priežiūros tarnybos skundo dėl UAB „Top Sport“ pranešimo spaudai „Pirmajai bendrovei Lietuvoje išduota internetinių lošimų licencija“, paskelbto portale „BNS Spaudos centras“ -  nenagrinėti šio skundo, kadangi reklaminio pobūdžio pranešimų vertinimas neįeina Komisijos kompetenciją, o BNS teikia tik mokamą pranešimų spaudai skelbimo paslaugą ir už skelbimų turinį neatsako.