logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Ketvirtadienis, 18 gegužės 2023 10:54

Dėl žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvavimo Komisijos posėdžiuose

Visuomenės informavimo etikos komisija kviečia žurnalistus, viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus aktyviai dalyvauti Komisijos posėdžiuose, bendradarbiauti sprendžiant žurnalistikos nepriklausomybės, teisingumo ir profesionalumo klausimus.

 

Komisija, nagrinėdama skundus dėl galimų pažeidimų žiniasklaidoje, siekia išklausyti visas suinteresuotas puses. Komisijos Darbo reglamento 30 p. numatyta, kad apie posėdį pranešama visuomenės informavimo priemonės, dėl kurios pateiktas nagrinėti skundas, skleidėjui, rengėjui (jeigu rengėjas Komisijai yra žinomas). Posėdyje taip pat kviečiami dalyvauti Pareiškėjas bei jo teisėti atstovai; sudaryta galimybė visiems pageidaujantiems dalyvauti posėdyje taip pat ir nuotoliniu būdu.

 

Komisijos požiūriu, ypač svarbus yra žurnalistų/autorių dalyvavimas posėdyje. Komisijos nariams dažnai kyla klausimų dėl publikacijos atsiradimo aplinkybių, žurnalisto motyvų pateikti vienokią ar kitokią įvykių interpretaciją, informacijos rinkimo specifikos, į kuriuos žiniasklaidos priemonei posėdyje atstovaujantys advokatai ne visada gali atsakyti. Komisija siekia kuo objektyviau įvertinti publikaciją. Akivaizdu, kad niekas negali geriau paaiškinti visų detalių, susijusių su kūriniu, kaip publikaciją rengęs autorius. Žurnalistų nedalyvavimas Komisijos posėdžiuose ne tik apsunkina Komisijos darbą, siekiant visapusiškai ir objektyviai išsiaiškinti visas ginčo publikacijos parengimo aplinkybes, bet ir atima iš pačių autorių galimybę nušviesti ginčytinus klausimus, paaiškinti savo motyvaciją ir/ar suteikti kitą naudingą informaciją, kuri galėtų būti svarbi Komisijai priimant vienokį ar kitokį sprendimą.