logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Antradienis, 05 kovo 2019 08:45

Viešas kreipimasis dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų portale alfa.lt

Visuomenės informavimo etikos komisija, skelbdama šį viešą kreipimąsi, siekia atkreipti portalo alfa.lt redakcijos ir skaitytojų dėmesį į dažniausiai šiame portale daromus etikos pažeidimus.

 

Pusė nustatytų etikos pažeidimų susiję su tuo, jog redakcija nesuteikia galimybės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija 2019-02-19 posėdyje svarstė klausimą dėl portalo alfa.lt priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus.

 

Buvo svarstytos šios alfa.lt publikacijos:

- „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (2018-03-29, K. Rancaitė);

- „Smūgis V. Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (2018-04-13, D. Griežė);

- „Buvusio V. Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (2018-08-02, I. Žirlienė);

- „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (2018-05-18, D. Griežė);

- „Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai“ (2018-05-22, D. Griežė);

- „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (2018-06-20, D. Griežė);

- „Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą“ (2018-08-01, D. Griežė).

 

Svarstydama publikacijas, kurių pagrindu alfa.lt gali būti priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija akcentavo, jog, įgyvendinant teisę gauti ir skleisti informaciją, privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina siekti teisingos jų pusiausvyros.

 

Komisija vertino, jog:

- publikacijose 5 kartus pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis pareigą suteikti neigiamai kritikuojamam asmeniui galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją;

- 2 kartus pažeistas Kodekso 6 straipsnis, nustatantis pareigą kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nepatikrinta informacija gali būti skelbiama tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta;

- pažeistas Kodekso 5 straipsnis, nustatantis pareigą užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai informacija prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

- pažeistas Kodekso 3 straipsnis, nustatantis pareigą skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikiant įvairias nuomones, negalima skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką;

- pažeistas Kodekso 34 straipsnis, draudžiantis skelbti įtariamojo padarius nusikalstamą veiką asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti jo tapatybę bei nurodantis nepriminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti;

- 4 iš 7 svarstomų publikacijų susijusios temiškai;

- 5 iš 7 svarstomų publikacijų yra vieno autoriaus;

- publikacijas rengia laisvai samdomi žurnalistai;

- redakcija pripažįsta nepakankamai reikliai ir atsakingai vertinusi pateiktas publikacijas ir sutinka, jog rengiant publikacijas stokota profesionalumo bei redakcinės atsakomybės;

- publikacijos susijusios su viešuoju interesu ar viešaisiais asmenimis;

- publikacijose atskleista faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir atitinka visuomenės teisę gauti informaciją.

 

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti portalo alfa.lt profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

Komisija atkreipia dėmesį, jog portalas alfa.lt, netinkamai įgyvendindamas Kodekso 20 str. nuostatas, t. y. nesuteikdamas teisės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją, ir nesiimdamas priemonių garantuoti šią teisę, juda pavojinga trajektorija, vedančia į žiniasklaidos paribius.

 

Visuomenės informavimo priemonės turi ne tik užtikrinti skaitytojų teisę gauti informaciją, bet pelnyti bei puoselėti jų pasitikėjimą, kurio pagrindas yra nepriklausomybė, teisingumas, nešališkumas ir profesionalumas.

 

Komisija primena portalui alfa.lt, kad su redakcija bendradarbiaujantys žurnalistai irgi turi būti susipažinę su Kodekso reikalavimais, o redakcija turi turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, kur būtų nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai.

 

 

 

Visuomenės informavimo etikos komisija

2019-02-19